Aktywności kursu

Moodle zawiera szeroki wachlarz modułów aktywności, które mogą być wykorzystane do zbudowania kursu dowolnego typu.


 Ankiety

  Moduł ten oferuje szereg sprawdzonych instrumentów do badań ankietowych, które okazały się przydatne w ocenianiu i stymulowaniu procesu uczenia się w środowisku on-line. Prowadzący mogą wykorzystywać te narzędzia do zbierania od swoich studentów danych, które pomogą im lepiej poznać swoją grupę i ułatwią dokonanie refleksji na temat swoich metod nauczania.


 Czaty

  Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadznaie na żywo dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie się nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób używania czat-pokojów zasadniczo różni się od dyskusji na forum. Moduł Czat zawiera mnóstwo opcji pozwalających na zarządzanie i przeglądanie dyskusji czat.


 Dzienniki

  Moduł ten obejmuje bardzo ważne działania o charakterze refleksyjnym. Prowadzący prosi studentów o refleksje na dany temat. Studenci mogą przez pewien czas edytować i modyfikować swoje wypowiedzi, które są poufne i dostępne tylko dla prowadzącego. Prowadzący może skomentować oraz wystawić ocenę dla każdego wpisu do dziennika. Zazwyczaj zalecane jest aby tworzyć przynajmniej jeden dziennik tygodniowo


 Elluminate Live! Meetings

This activity allows you to create and manage Elluminate Live! meetings. These meetings will be created for you on the configured Elluminate Live! server. You can add moderators and participants to the meetings you create and also choose to send out notifications to participating users reminding them of the upcoming meeting.

Help for the Flash Activity Module

The 'Flash Activity Module' allows Flash authors to integrate their Flash movies into Moodle as a Moodle activity. It makes it easy to adapt Flash movies, with the minimum of coding, so that they can be used as activity modules within Moodle and :

 • can be added as an 'Activity' to a Moodle course
 • log activity so that it appears in Moodle Recent Activity block and Moodle logs
 • optionally can be made repurposable (configurable)
 • optionally can store grades in the Moodle gradebook
 • optionally can store answers and times taken to do a question
 • diplay details to a user about their attempts at an activity
 • optionally can allow teachers to export grades from the grade book
 • cofiguration data, logs, answers and grades can be backed up and restored
 • a preloader allows movies to use preloaded unicode fonts or portions of fonts as if they were embedded in the movies themselves

More information about how to author movies for use as Flash Activity modules may be found at http://jamiep.org

As the module stands now activities normally consists of multiple questions and can be attempted as many times as the learner wants.

 


 Fora

  Ten moduł może być najważniejszy - właśnie w nim odbywa się większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.


 Głosowania

  Działanie związane z przeprowadzeniem głosowania jest bardzo proste - prowadzący zadaje pytanie i oferuje szereg możliwych odpowiedzi do wyboru. Moduł ten może być przydatny do przeprowadzenia szybkiej ankiety mającej na celu zachęcić do zastanowienia się nad danym tematem, umożliwić grupie głosowanie na temat kierunku kursu, albo uzyskać zgodę na prowadzenie badań.


 JClic

  JClic is a project of the Catalan Ministry of Education. It consists of a set of open source software applications that allow for the creation of several types of multimedia educational activities: puzzles, association games, text activities, crosswords, wordsearch games and more. Besides, the ClicZone offers a repository where more than a thousand activities are displayed. It has been created by teachers and other professionals who want to share their work with others.

  This module will show teachers how to add JClick activities to any course and how to track pupils' results (time spent on each of the activities, number of tries, score...)

   

   


icon  Kwestionariusz

Ten moduł pozwala konstruować kwestionariusze (ankiety) zawierające różne rodzaje pytań i służące do zbierania informacji od użytkowników.

Moduł został zbudowany na bazie programu phpESP - dostępnego w trybie Open Source narzędzia do tworzenia i analizowania kwestionariuszy. Więcej informacji o phpESP oraz samą aplikację znajdziesz pod adresem http://phpesp.sourceforge.net


 Lekcja

  Lekcja pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany. Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.


 Opisy

  Opisy nie stanowią aktywności sensu stricto - są to graficzne interfejsy, które umożliwiają wstawienie tekstu i grafiki pomiędzy inne aktywności na stronie kursu.


 Quizy

  Moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wykorzystywane w ramach danego kursu lub nawet przenoszone do innego kursu. Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania. Każda próba jest automatycznie sprawdzana i prowadzący może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi. Moduł ten oferuje narzędzia umożliwiające wystawianie ocen.


 Hot Potatoes

This module, the "HotPot" module, allows teachers to administer Hot Potatoes quizzes via Moodle. The quizzes are created on the teacher's computer and then uploaded to the Moodle course.
After students have attempted the quizzes, a number of reports are available which show how individual questions were answered and some statistical trends in the scores.

 Pakiety SCORM

  Pakiet SCORM jest zestawem treści stworzonym w oparciu o standard SCORM dla obiektów edukacyjnych. Pakiet ten może zawierać strony www, grafiki, skrypty JavaScript, prezentacje Flash i wszystko, co działa w przeglądarkach stron www. Moduł SCORM pozwala łatwo przesłać dowolny trzymający się standardów pakiet SCORM i zrobić z niego część kursu.


 Słownik Pojęć

  Ten moduł umożliwia partycypantom stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Definicje mogą być wyszukiwane lub przeglądane na wiele sposobów.

  Słownik Pojęć umożliwia nauczycielom eksportowanie zawartości z jednego słownika pojęć do drugiego (głównego słownika pojęć) w ramach tego samego kursu.

  Moduł ten umożliwia również automatyczne wygenerowanie odnośników do zawartych definicji w ramach tworzonego kursu.


 Warsztaty

  Warsztaty są zajęciami wspólnej oceny z ogromną ilością opcji. Pozwalają uczstnikom na ocenianie swoich prac nawzajem, tak samo jak i przykładowych projektów, w wieloraki sposób. Moduł zajmuje się także koordynacją i właściwą dystrybucją tych ocen. Moduł Warsztaty został stworzony przez Ray'a Kingdona.


 Wiki

  Wiki jest platformą do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej.

  "Wiki wiki" w języku Hawajskim oznacza "super szybki". Nazwa dobrze oddaje szybkość tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokuementów za pomocą tego modułu.

  Zasada jest taka, że wszyscy mający prawo edycji mogą wprowadzać dowolne zmiany w dokumentach składających się na serwer wiki, ale zmiany te są odwracalne. Wszyscy, którzy mają dostęp do serwera wiki mogą czytać zawarte w nim pliki. Moduł ma opcje ograniczania czytania i edycji.

  Moduł ten powstał na podstawie Erfurt Wiki.


 Zadania

  Zadania umożliwiają prowadzącemu określenie pracy, które studenci mają wykonać w formie elektronicznej (w dowolnym formacie) i przesłać na serwer. Typowe zadania to wypracowania, projekty, raporty itp. Moduł ten posiada funkcje umożliwiające wystawianie ocen.


 Zasoby

  Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowadzącego mają stanowić treść kursu. Mogą to być wcześniej przygotowane pliki przesłane do serwera obsługującego kurs, lub też strony edytowane bezpośrednio w Moodle albo zewnętrzne strony WWW, które zostały uczynione częścią kursu.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: English